HỎI ĐÁP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất
Câu hỏi:
yêu câu sửa lại thử tục hành chính
Gửi bởi : Giang thị ngọc hà (09/11/2015)